Om Advisible

Advisible er et svensk programvareselskap med hovedkontor i Stockholm. Kjerneproduktet vårt er en online annonseringsplattform, og kundene våre er annonsører, publisister, byråer og andre aktører i det digitale annonseringsøkosystemet.

Som selskap etterstreber vi kvalitet, åpenhet og fleksibilitet. Vi har et sterkt fundament i systemteknikk, og vår misjon er å skape tilgjengelig annonseprogramvare som fremmer samarbeid og hever den tekniske kvaliteten på nettannonsering over hele verden.

Advisible er medlem av IAB Sweden og en registrert vendor av IAB Europe Transparency and Consent Framework.

Advisible® er et varemerke tilhørende Advisible AB, registrert i EU, USA og andre land.

AI translated page. Report an issue.