Advisibles Priser

Advisible använder en transparent prismodell där man betalar endast för de tjänster man använder. Kostnaden beräknas enligt nedan och debiteras månadsvis. Det finns inga start- eller uppsägningsavgifter och Advisible använder inte intäktsdelningsmodeller. I konsolen får du snabbt en överblick över dina plattformskostnader och kan även se kostnaderna per tjänst. Vänligen kontakta oss för den senaste prislistan.

TjänstSå beräknas kostnaden
Advisible Development Kit10 EUR per månad. Licenskostnaden dras av från övrig plattformskostnad, vilket betyder att ADK är kostnadsfritt vid köp av andra tjänster för minst 10 EUR en given månad.
Content Display
Delivered teasersAntalet puffar som har levererats från systemet som svar på annonsbegäranden. Se även definition av levererad.
Media Service
RequestsAntalet begäranden av mediafiler. Den returnerade resursen cachas alltid i klienten vilket betyder att endast en begäran per resurs och klient är att förvänta under normala omständigheter.
Data transferTotalt antal bytes som överförts som svar på mediabegäranden.
StorageMedelkapacitet som använts under en månad för att lagra mediafiler.
Native Ads
Delivered teasersAntalet puffar som har levererats från systemet som svar på annonsbegäranden.
Delivered articlesAntalet artiklar som har levererats från systemet som svar på annonsbegäranden.
Direct articlesAntalet artiklar som har laddats som ett resultat av en användaråtgärd, till exempel via länkklick. Se även definition av direktladdning.
Source Code Hosting
RequestsAntalet begäranden av källkodsfiler. Filerna kan konfigureras att cachas i klienten.
Data transferTotalt antal bytes som överförts som svar på källkodsbegäranden.
StorageMedelkapacitet som använts under en månad för att lagra källkodsfiler.